Call

Vesnice roku 2022

Zlatá stuha - Vesnice roku 2022

Obec Kostelní Lhota se v roce 2022 po šesti letech opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Již v roce 2016 jsme v rámci naší historicky první účasti v této soutěži získali Zelenou stuhu Středočeského kraje a následně i Zelenou stuhu České republiky za péči o zeleň a životní prostředí a v dalším roce ještě stříbrnou medaili v soutěži Entente Florale Europe 2017.

V roce 2022 se naší obci podařilo získat nejprve v krajském kole a následně i v kole celostátním ZLATOU STUHU.
Obec se tak stala VESNICÍ ROKU 2022.

Toto vítězství je pro naši obec velkým vyznamenáním a ocenění patří všem našim občanům. Je to hlavně vaše výhra.


Slavnostní předávání ocenění celostátního kola soutěže, říjen 2022- fotogalerie i video (orloj)
Zdroj: odkaz na článek

Vyhlášení výsledků v Luhačovicích, září 2022
Zdroj: odkaz na článek

Návštěva celostátní komise, září 2022
Zdroj: odkaz na článek

Slavnostní předávání ocenění středočeského kola soutěže, červenec 2022
Video: odkaz na článek
Foto: - MMR, Renata Finková, Zdeněk Martínek


Časopis obec a finance 04/2022

Časopis obec a finance 04/2022

Časopis veřejná správa 10/2022

Časopis veřejná správa 10/2022

Informační servis SMO ČR 10/2022

Informační servis SMO ČR 10/2022

Časopis pro města a obce 11/2022

Časopis pro města a obce 11/2022

SMSka sdružení místních sam. 11/2022

SMSka zpravodaj sdružení místních samospráv 11/2022

Magazín Právo 12/2022

Magazín Právo 12/2022

Středočech 12/2022

Časopis pro města a obce 11/2022

Časopis Veřejná správa 01/2023

SMSka zpravodaj sdružení místních samospráv 11/2022

Časopis HROT 03/2023

Magazín Právo 12/2022

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech:
  • společenský život, aktivity občanů,
  • podnikání,
  • péče o stavební fond a obraz vesnice,
  • občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
  • péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
  • připravované záměry, informační technologie obce
  • koncepční dokumenty.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována od roku 1995. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 176 obcí ze všech třinácti krajů České republiky. Ve Středočeském kraji soutěžilo 11 obcí.

Hlavní stránka