Call

Lipová alej

Tato lipová alej má svůj osobitý příběh, ze kterého známe přesné datum výsadby stromů.
Podle zápisu ve školní kronice, kterou provedl řídicí učitel Josef Kroupa, proběhla v obci Kostelní Lhota dne 5. listopadu odpoledne v roce 1908 stromková slavnost na počest 60. výročí panování císaře a českého krále Františka Josefa I. Při této slavnosti vysázely žáci podle školy lipovou alej. lipová alej Alej tvoří 6 stromů. Obvod nejsilnější lípy v prsní výšce je 346 cm. V roce 2008, kdy uplynulo 100 let od této události, kronikář obec přihlásil alej do celostátní ankety Strom roku. Naše alej sice do finále nepostoupila, ale obdržela cenu krajské poroty "Strom hrdina". Tohoto ocenění se dostalo našim předkům, školním dětem, které před sto lety pod vedením tehdejšího pana řídícího lipky vysázely.
Ke stoletému výročí aleje nechala obec vyrobit pamětní desku. V předvečer 28. října 2008 byl uspořádán od hasičské zbrojnice průvod s hudbou a s prapory obce, hasičů a státní vlajkou. U základní školy, po projevu obecního kronikáře p. Zdeňka Martínka, byla odhalena pamětní deska, na které je zkrácená podoba zápisu ve školní kronice. Pro dokreslení historie hudba zahrála "Zachovej nám Hospodine" a "Čechy krásné". Poté se účastníci odebrali k pomníku padlých, kde starostka JUDr Svatava Vronská připomněla 90. výročí vyhlášení naší samostatné státnosti. Slavnost byla ukončena hymnou "Kde domov můj".


Odkazy: fotografie aleje, odhalení desky, projev kronikáře -text (PDF), audio (MP3).

Hlavní stránka