Cyklolhoťák

Osmý ročník sportovně – kulturní akce,

Cyklolhoťák aneb Lhotecká cyklotřicítka
se uskuteční 29. června 2019. Jedná se o cykloturistiku se záměrem plnění úkolů a závěrečného hodnocení.
Nejde o trhání rekordů, ale užít si to.

Trasa lhotecké cyklotřicítky vede od rybníčka u sila v Kostelní Lhotě po turistických a neznačených stezkách malebnou krajinou polabské nížiny. Celková délka trasy je 34 km. Rovinatý, nenáročný terén je přímo předurčen i pro nejmladší cyklistickou generaci. Pro ty nejmenší je trasa zkrácena – u jezera v Sadské se budete vracet.

Přihlásit se můžete do jedné z kategorií – jednotlivec, rodina, družstvo a nejmenší s rodiči. Každá kategorie bude vyhodnocena a vyhlášena. Budeme hodnotit i jiné – viz „Pravidla, prezence“.
UPOZORNĚNÍ: dodržujte dané předpisy, jedete na své vlastní riziko. POZOR na nenechavé lidi, správně zabezpečte a zaparkujte vozidlo, každý si sám ručí za svůj majetek.

!!! V případě dalších dotazů, vám bude odpovězeno prostřednictvím E–mailu: cyklolhotak@seznam.cz!!!

Prolinky na další dokumenty:

Partneři akce:
Partneři akce