Call

Kroniky

Kroniky školy


Školní kronika 1838 – 1879

Uložení:
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem (č. archivu: 221208010), fond Základní škola Kostelní Lhota (č. ev. listu NAD: 295), Kronika („Pamětní kniha pro kostelnolhotskou školu“) 1838–1879 (bez inv. č.).

Digitální foto:
Státní oblastní archiv v Praze 2016.


Školní kronika 1879 – 1912

Uložení:
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem (č. archivu: 221208010), fond Základní škola Kostelní Lhota (č. ev. listu NAD: 295), „Kronika školní“ 1879–1912 (bez inv. č.).

Digitální foto:
Státní oblastní archiv v Praze 2016.

Kroniky obce


Obecní kronika (1926) 1927 – 1935

Uložení:
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem (č. archivu: 221208010), fond Archiv obce Kostelní Lhota (č. ev. listu NAD: 27), Kronika („Pamětní kniha obce Kostelní Lhoty“) (1926) 1927–1935 (bez inv. č.).

Digitální foto:
Státní oblastní archiv v Praze 2016.


Pamětní kniha 1959 – 1994

Uložení:
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem (č. archivu: 221208010), fond Místní národní výbor Kostelní Lhota (č. ev. listu NAD: 28), Kronika 1959–1994 (bez inv. č.).

Digitální foto:
Státní oblastní archiv v Praze 2016.


Hlavní stránka