Call

Vybavení komunitního centra

vloženo: 12. 12. 2022 | projekt pro období 2022 | článek zabere 1 minutu čtení.

Realizace projektu "VYBAVENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA" žadatele Obec Kostelní Lhota byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu je vybavení sálu komunitního centra a zejména přilehlé knihovny. Z prostředků byly pořízeny skříňové sestavy na míru s nikami, knižní regály, stoly a věšáková stěna s lavicí.

V roce 2022 byla knihovna nominována do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2022, kde získala ocenění za velmi zdařilé vybudování nových prostor knihovny s nadstandardní podporou zřizovatele a za příkladný přístup k profesnímu vzdělávání.

Odkaz na www stránky knihovny


Hlavní stránka Projekty v obci