Call

Komunitní centrum Kostelní Lhota

vloženo: 09. 12. 2020 | projekt pro období 2020 | článek zabere 2 minuty čtení.

Název projektu: Komunitní centrum Kostelní Lhota
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008273

Předmětem tohoto projektu bylo vybudování komunitního centra v obci Kostelní Lhota. Došlo k vybudování infrastruktury, která přispěla k podpoře sociálního začlenění obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. V rámci nového komunitního centra budou poskytovány služby a aktivity, které povedou ke zlepšení komunitních a společenských činností a vyšší podpoře sociálního začlenění. Pro cílové skupiny budou v komunitním centru k dispozici i volnočasové aktivity a možnost využití spolkových aktivit. 

Dílčí cíle projektu lze vymezit následovně:

  1. Zajištění stálého zázemí pro poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (dluhové poradenství)
  2. Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času vymezených cílových skupin, setkávání cílových skupin
  3. Zajištění stálých prostor pro místní spolkovou činnost
  4. Zajištění možnosti vzdělávání, kurzů a školení pro cílové skupiny s cílem získání mj. kompetencí pro řešení běžných životních situací a problémů

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


Hlavní stránka Projekty v obci