Call

Sejmutí ciferníků a rafií z věže našeho kostela

Původní plán oprav kostela v této etapě nepočítal s restaurováním hodinového stroje ani jeho venkovních částí. Přesto jsme se rozhodli nad rámec přidělených finančních prostředků využít postaveného lešení a zajistit sejmutí ciferníků a rafií. Jejich opravu bude nutné dokončit ještě před sundáním lešení na konci května.

Předtím je ovšem nutné zpracovat restaurátorský záměr a ten nechat schválit orgány památkové péče. Teprve potom se mohou odborní restaurátoři pustit do své práce. My jsme tento úkol svěřili do rukou toho nejpovolanějšího. Je jím velmi uznávaný ak. sochař Petr Skála ze Sadské, který je správcem Staroměstského orloje v Praze a odskočil si tak od prací na jeho kompletní obnově. Jeho spolupracovníkem bude p. Jan Marek.

Ve středu 21.3.2018 se oba pánové ujmuli sejmutí ciferníků i rafií a také odpojili nefunkční hodinový stroj. Ten bude sejmut ve stejný den jako střecha věže kostela. 

Celkové náklady na restaurování ciferníků a ručiček je stanovena na 90 tis. Kč. Oprava hodinového stroje pak na dalších 310 tis. Kč bez DPH. Jejich opravy bychom rádi financovali z prostředků, které jste na rekonstrukci kostela věnovali vy.

Kompletní fotodokumentace zde.

p.s.: oba živí netopíři byli předání do záchranné stanice v Poděbradech :)

-td-Fotogalerie