Call

Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podlipanska - naše obec bude plnit ambiciózní cíle

vloženo: 11. 06. 2024 | Obecná 240402_Návrh_Secap_Podlipansko_final-001f.jpg

Naše obec se spolu s dalšími 12 obcemi regionu Podlipansko rozhodla zpracovat tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podlipanska  (SECAP). Navazujeme tak na cíle Paktu starostů a primátorů a dobrovolně se zavázujeme snížit emise CO2 ve vybraných sektorech na svém katastrálním území o nejméně 55 % do roku 2030 (oproti roku 2018) a také zvýšit odolnost vůči dopadům změny klimatu.

SECAP poskytuje plán pro dosažení těchto cílů a také zahrnuje výhled do roku 2050, do kdy je stanoven cíl k dosažení bilanční uhlíkové neutrality, tedy čisté nulové emise uhlíku v roční bilanci.

První fází SECAP bylo provedení emisní inventury, druhou fází pak samotná návrhová část (obě viz. příloha).

Prvním krokem, který naše obec učinila, byla kompletní výměna svítidel veřejného osvětlení za LED. Dalšími navrhovanými opatřeními budou fotovoltaické elektrárny na střechách některých veřejných budov (v tuto chvíli máme projekt pro komunitko a MŠ), výměna zdroje vytápění u komunitka a také měření a regulace u jednotlivých objektů, stejně jako čištění otopné soustavy. Vše je detailněji popsáno v kap. 21.3. návrhové části, případně v přiložené kartě na obrázku v příloze.

Dokument bude schválen zastupitelstvem obce 17.6.

-td-

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu. elektronické služby

Soubory ke stažení

pdf pdf

Fotogalerie